Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Luka Szaranowicz

adw. Luka Szaranowicz

KANDYDATURA NA FUNKCJĘ: przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz kandydata na Krajowy Zjazd Adwokatury

Egzamin adwokacki złożyłem w 2005 r., po ukończeniu aplikacji adwokackiej. Prowadzę indywidualną praktykę adwokacką i zajmuje się prawem karnym. Od 2011 r. prowadzę zajęcia z zakresu prawa karnego i etyki adwokackiej, szkoląc i sporadycznie egzaminując aplikantów adwokackich Naszej Izby. Od 2016 pełnię funkcję członka Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Byłem delegatem na Krajowy Zjazd Adwokatury w Krakowie. Od 2018 r. kieruję pracami Zespołu Wizytatorów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

PREZENTACJA POSTULATÓW: Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, jak i jej członkowie mają czuwać nad prawidłowością gospodarowania przez Okręgową Radę Adwokacką majątkiem Izby, kontrolować bieżącą działalność finansową oraz przede wszystkim monitorować proces wykonywania uchwał Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Warszawie przez Okręgową Radę Adwokacką.

Członkowie Izby Adwokackiej w Warszawie ze sprawozdań Komisji Rewizyjnej, w skutek podjętych przez nią działań kontrolnych, powinni móc czerpać szeroką wiedzę odnośnie szczegółów wydatkowania środków pochodzących ze składek adwokackich, dla zachowania pełnej transparentności działalności finansowej Organów Izbowych.

Szczegóły wizji funkcjonowania Komisji Rewizyjnej, przedstawię w ustnym wystąpieniu kandydata na zgromadzeniu wyborczym. W przypadku akceptacji mojej kandydatury przez Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Warszawie, pragnę współpracować z: Katarzyną Majer – Gębską, Joanną Wędrychowską, Piotrem Babiarzem.

LINK DO STRONY WYBORCZEJ: https://wyboryadwokackie.pl/luka-szaranowicz/