Okręgowa Rada Adwokacka

Agata Rewerska

adw. Agata Rewerska

Od 2016 roku do Członkini Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. W latach 2014-2016 Członkini Komisji Rewizyjnej przy ORA w Warszawie. Członkini Komisji Legislacyjnej przy NRA oraz Przewodnicząca Komisji do Spraw Komunikacji z Organami Wymiaru Sprawiedliwości przy ORA w Warszawie. Przewodnicząca Sekcji Prawa i Postępowania Cywilnego oraz Prawa Autorskiego i Nowych Technologii. Członkini Zespołu ds. dobrych praktyk sądowych i rzetelnego procesu przy Prezesie Sądu Apelacyjnego w Warszawie.

Publikacje:

  • Komentarz praktyczny do wybranych przepisów postępowania cywilnego – apelacja wraz ze zbiorem konspektów/2013,
  • KPC wraz z orzecznictwem i komentarzem/2015 (współautorka)
  • Komentarz praktyczny. Apelacja cywilna w procesie wraz z orzecznictwem/2016
  • Księga I. Proces. Komentarz/2017
  • Apelacja cywilna – zasady konstruowania po zmianach ustawą z 4 lipca 2019 wraz ze wzorami zarzutów/2020
  • Zasady konstruowania umów w prawie polskim/2020 (we współpracy)
Kamila Zagórska

adw. Kamila Zagórska

Jestem adwokatem i członkiem Warszawskiej Izby Adwokackiej od roku 2003.

Warszawska Izba Adwokacka jest w centrum Europy, z siedziby Izby do Sejmu i najważniejszych instytucji mających wpływ na kształt tworzonego prawa jest kilkaset metrów. To w Warszawie znajduje się Sąd Najwyższy i to ze stolicy idzie zazwyczaj impuls do najważniejszych zmian.

Jesteśmy największą Izbą Adwokacką w Polsce.

Nie wykorzystujemy swojego potencjału.

Wykonywana przez mnie praca zawodowa od zawsze związana była ze sprawami transgranicznymi. Szczególne moje zainteresowania skierowane na sprawy rodzinne transgraniczne ( w tym tzw. Sprawy „uprowadzeniowe”), cywilny obrót międzynarodowy oraz prawo autorskie i arbitraż międzynarodowy.W roku 2008 ukończyłam studia podyplomowe na Paryskim Uniwersytecie Créteil na kierunku „Rozwiązywania sporów transgranicznych” a także profilowe szkolenia w Akademii Prawa Europejskiego w Trewirze ( ponad 13 szkoleń) w tym program Komisji Europejskiej dla trenerów z zakresu Międzynarodowego Prawa Rodzinnego.

Praktycznie w każdym już aspekcie życia codziennego oraz zawodowego funkcjonujemy w rzeczywistości transgranicznej. Czas więc byśmy jako adwokaci największej Izby w centrum Europy wreszcie stali się widoczni w skali międzynarodowej a nie tylko krajowej – jako centralny punkt skupiający wiedzę i inicjatywę oraz najlepsze praktyki europejskie i światowe.

Warszawa Międzynarodowym Punktem Szkoleń Międzynarodowych, networkingu adwokackiego, wymiany praktyk i wiedzy. Adwokaci Warszawskiej Izby rozpoznawalni wśród Polonii, doceniani przez klientów międzynarodowych – TO MÓJ CEL.

Jako naczelnik wydziału w Ministerstwie Sprawiedliwości – Polskiego Organu Centralnego dla transgranicznych spraw rodzinnych i jednocześnie jako członek grupy negocjacyjnej aktów prawa unijnego oraz współautor ustawy o procedurze specjalistycznej w sprawach o uprowadzenie dzieci za granicę – miałam okazję zdobyć niezbędne doświadczenie legislacyjne oraz lobbingowe.

Choć główna inicjatywa legislacyjna adwokatury leży w gestii Komisji Legislacyjne NRA, to jednak my – członkowie Warszawskiej Izby Adwokackiej – powinniśmy być bohaterami drugiego planu.

To My, jako warszawscy praktycy, jesteśmy pierwszorzędnym odbiorcą potrzeb zmian prawnych.

To My najlepiej widzimy co „nie działa” i co „trzeba zmienić” w przepisach prawa – naszym podstawowym narzędziu pracy. Zamiast narzekać i utyskiwać weźmy się za lobbing i realną inicjatywę legislacyjną.

Nad tymi właśnie kwestiami chcę pracować jako członek Okręgowej Rady Adwokackiej. To da się zrobić!

ZRÓBMY TO RAZEM !

Marek Dolatowski

adw. Marek Dolatowski

Marek Dolatowski. Kandydat do Okręgowej Rady Adwokackiej i na delegata na Krajowy Zjazd Adwokatury. Zamierzam zarządzać samorządem adwokackim na miarę XXI wieku, jednak z poszanowaniem tradycji Palestry, w sposób transparentny i apolityczny.

Moje działania będą zmierzać do (i) poprawy procesu podejmowania decyzji przez władze samorządowe celem wypracowania najbardziej optymalnych rozwiązań (ii) poprawy organizacji szkolenia aplikantów i pomocy adwokatom w rozwiązywaniu problemów w wykonywaniu zawodu (iii) położenia większego nacisku na monitoring i aktywność samorządu w sferze legislacji (iv) cyfryzacji adwokatury oraz (v) stworzenia programu grupowej opieki medycznej dla członków warszawskiej Izby. 

Adwokat od 2014 r. Solicitor Anglii i Walii (niewykonujący zawodu). Wykładowca akademicki. Specjalizuje się w obsłudze sektora energetycznego, transakcjach i obsłudze korporacyjnej spółek. Ukończył z wyróżnieniem prawo na Uniwersytecie Warszawskim i Szkołę Prawa Niemieckiego przy WPiA UW, a także studia magisterskie z zarządzania międzynarodowego w Szkole Głównej Handlowej. Absolwent programu menadzerskiego CEMS Master in International Management i były członek zarządu alumnów programu. Od 17 lat członek Chóru Akademickiego SGH.

Magdalena Krawczak

adw. Magdalena Krawczak

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy Członkowie Izby Adwokackiej w Warszawie oraz Drodzy Przyjaciele,

Zdecydowałam się kandydować na funkcję członka Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie i delegata na Krajowy Zjazd Adwokatury. Jestem tylko – albo aż – tym jednym z wielu „przeciętnych, zwykłych adwokatów, którzy na co dzień mierzą się z licznymi problemami”, o których mówiła jedna z członków Rady w trakcie posiedzenia ORA, co znalazło odzwierciedlenie w Protokole tego posiedzenia.

W mojej codziennej pracy jestem przede wszystkim adwokatem procesowym. Niemal każdego dnia w sądach i prokuraturach, w Warszawie i poza nią, czekając także w kolejkach na pocztach, stykam się z tym, co dla wielu z nas stanowi normalną codzienność – z pokrywającymi się terminami, coraz rzadszym zrozumieniem istoty naszego zawodu i rozwiązaniami normatywnymi, które nie nadążają za zmieniającą się rzeczywistością i coraz bardziej o nas zapominają.

Jestem także adwokatem, który stara się pomagać – działalność pro bono nie musi stać w sprzeczności z tym, że praktyka adwokacka jest także działalnością gospodarczą. Wszyscy widzimy coraz wyższe koszty prowadzenia działalności, opóźnienia w płatnościach (także za sprawy z urzędu) oraz mniej konkurencyjne i elastyczne formy wykonywania zawodu w porównaniu z naszymi Koleżankami i Kolegami z siostrzanego samorządu. Sama jako adwokat zajmującą się w swojej praktyce również sprawami karnymi nigdy nie będę wykonywać zawodu w formie umowy o pracę, ale musimy móc dać wybór i jako samorząd zapewniać wszystkim z nas możliwie najbardziej dostosowane do współczesnych wyzwań formy świadczenia pomocy prawnej.

Staram się także dzielić wiedzą i doświadczeniami z Koleżankami i Kolegami stawiającymi pierwsze i nieco dalsze kroki w drodze do upragnionego zawodu. Kształcenie aplikacyjne jest tym co wymaga najwyższej wiedzy merytorycznej, silnego akcentowania etyki, deontologii wykonywania zawodu i wiedzy o technicznych aspektach prowadzenia przyszłej kancelarii, ale również doskonałej organizacji działu szkolenia aplikantów. Od tego jak będziemy szkolić przyszłych adwokatów, zależy miejsce, w którym jako samorząd będziemy za 2, 5 czy 10 lat. Od wiedzy zależy bowiem zdolność do zapewnienia profesjonalnej pomocy prawnej, od etyki – postrzeganie nas i naszego zawodu, od nowoczesności podejścia do wykonywania zawodu – miejsce na rynku. Wszystko to wymaga aktywności, dążenia do zmian, rozmowy i dialogu oraz wiedzy o tych licznych problemach, z którymi mierzymy się na co dzień.

Jeśli podzielacie Państwo moją pokrótce zarysowaną diagnozę i podzielacie potrzebę innego podejścia do pracy samorządowej, proszę o zaufanie oraz wsparcie w najbliższy weekend i przyszłej aktywności samorządowej.

adw. Krzysztof Drzewiecki

Adwokat od 2016 r. Specjalizuje się w prawie autorskim.

W 2012 roku ukończył z wynikiem bardzo dobrym studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

W 2012 roku ukończył studium fotograficzne na Europejskiej Akademii Fotografii.

Podczas odbywania aplikacji adwokackiej zrealizował studia podyplomowe na kierunku “Praktyczna psychologia motywacji. Akademia „Biegun” SWPS i Marka Kamińskiego” w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej (aktualnie Uniwersytet SWPS).

Autor publikacji z zakresu prawa autorskiego.

Pasjonat sportu (bieganie i triathlon) i fotografii.

Agnieszka Wolińska

adw. Agnieszka Wolińska

Drogie Koleżanki i Koledzy ADWOKACI z Izby Warszawskiej,

Członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie jestem od 2006. W 2016 roku przedłożyłam projekt uchwały powołującej Fundację Adwokatury Warszawskiej. Wierzyłam i nadal wierzę, że dzięki Fundacji możemy dokonać wiele dobrego na rzecz Członków Izby Adwokackiej w Warszawie. Należy rozwijać ten projekt. Solidarność i koleżeńskie wsparcie są aktualnie potrzebne jak nigdy dotąd.

Chciałabym współtworzyć́ nasz samorząd i czynnie pracować na rzecz wsparcia Adwokatów i Aplikantów, dlatego w najbliższych wyborach zdecydowałam się̨ ubiegać́ o funkcję Członkini Okręgowej Rady Adwokackiej oraz Delegatki na Krajowy Zjazd Adwokatury.

Startuję z poparciem inicjatywy społeczno-wyborczej Adwokatura 2020. #Adwokatura2020.

Pracuje jako Dyrektor Działu Prawnego w spółce z branży nieruchomości, dlatego tak dobrze znane mi jest zagadnienie świadczenia pomocy prawnej w oparciu o umowę o pracę i ograniczenia z jakim mierzą się Adwokaci. Współpracuję z Aplikantami i prowadzę dla nich szkolenia, doskonale znane mi są zgłaszane przez nich problemy. Nasza Izba potrzebuje nowych inicjatyw i sprawnego zarządzania.

Jako Delegatce zależy mi aby Adwokatura była organizacją wspierającą swoich Członków, podejmującą inicjatywy korzystne na Nas, działającą w Naszym interesie. Jeżeli te wartości też są Wam bliskie, proszę̨ o Wasz głos na zgromadzeniu, które w tym roku odbędą̨ się̨ wyjątkowo zdalnie w dniach 30/31 stycznia.

Z koleżeńskimi pozdrowieniami, Adwokat Agnieszka Wolińska

Fredy Furst

adw. Fredy Fürst

Zdecydowałem się kandydować do Okręgowej Rady Adwokackiej i na delegata na Krajowy Zjazd Adwokatury w ramach inicjatywy społeczno-wyborczej Adwokatura 2020, gdyż  uważam, że zmiany w Adwokaturze są konieczne. Chciałbym podjąć działania mające na celu poprawę wizerunku adwokatów zarówno na rynku pracy jak i w odbiorze społecznym, przyczynić się do cyfryzacji naszej Izby oraz przekształcenia Warszawskiej ORA w nowoczesną instytucję wspierającą adwokatów na każdej płaszczyźnie zawodowej. Tradycja oraz wartości na których opiera się Adwokatura są niezmiernie istotne, niestety nie do końca dostosowane do wymagań rynkowych XXI wieku. Należy dążyć do wypracowania rozwiązań, które pozwolą adwokatom na rozwój w obecnych realiach rynkowych z jednoczesnym poszanowaniem dziedzictwa wypracowanego  przez ostatnie 100 lat. Jednocześnie, będąc świadomym jaki wpływ na prowadzoną działalność mają  sprawy pozazawodowe, chciałbym doprowadzić do stworzenia szeregu ułatwień w tej dziedzinie w postaci m.in. programu zniżek i grupowej opieki medycznej dla członków naszej Izby.

Prywatnie jestem osobą, która lubi aktywnie spędzać czas, dlatego zamierzam wspierać wszelkiego rodzaju inicjatywy mające na celu integrację naszego środowiska zarówno poprzez wydarzenia sportowe jak i kulturalne.

Członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie jestem od 2013 roku. Prowadzę̨ indywidualną kancelarię adwokacką, zorientowaną przede wszystkim na zagadnienia z zakresu Prawa Sportowego i Cywilnego. Od 2013 roku współtworzę przepisy z zakresu Licencji Klubowych dla Klubów piłkarskich szczebla centralnego oraz zajmuję się procesem licencjonowania klubów piłkarskich przy Polskim Związku Piłki Nożnej.

Od 2018 roku z ramienia spółki Ekstraklasa SA. stoję na czele międzynarodowego zespołu prawników w ramach projektu Erasmus + „Against Match Fixing European Research&Education Program”.  W ramach zespołu dokonaliśmy analizy systemów prawnych w Europie i na  świecie ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej za korupcję w sporcie i match fixing. Na podstawie tych analiz będziemy przygotowywać rekomendacje dla ewentualnych zmian przepisów prawnych dla Komisji Europejskiej.

Zachęcam Państwa do oddania głosu na mnie, jak i na pozostałych kandydatów grupy Adwokatura 2020.

Mikołaj Orzechowski

adw. Mikołaj Orzechowski

Chcąc współtworzyć samorząd, zdecydowałem się ubiegać o funkcję członka Okręgowej Rady Adwokackiej, a także Delegata na Krajowy Zjazd Adwokatury.

Aplikację adwokacką odbywałem pod Patronatem mec. Jakuba Wende, który wraz z Adwokatem Tadeuszem Wolfowiczem oraz Adwokatem Błażejem Biedulskim, pomagał mi zdobywać pierwsze, adwokackie szlify. Jestem, podobnie jak Oni, adwokatem sądowym, działalność mojej kancelarii skupia się przede wszystkim na dużych procesach gospodarczych.

Pierwsze kroki w działalności samorządowej stawiałem już podczas aplikacji, gdy miałem to przyjemność, na przestrzeni trzech lat, bycia starostą zarówno grupy jak i vice starostą roku. Pokazało mi to, już na początku drogi zawodowej, z czym musi się mierzyć osoba, chcąca wykonywać ten zarówno wspaniały, jak i wymagający zawód adwokata.

Jako członek Okręgowej Rady Adwokackiej podjąłbym wysiłki, w celu przybliżenia warunków i zasad wykonywania zawodu do obecnych realiów rynkowych. Tradycja, na której została zbudowana Adwokatura pozostaje niezmienna, jednak sam sposób wykonywania zawodu, trudności z jakimi mierzą się adwokaci, zwłaszcza na początku drogi zawodowej sprawiają, że potrzeba zmian. Musimy się wzajemnie wspierać i szukać rozwiązań, które umożliwiłyby nam efektywne wykonywanie tego pięknego zawodu, w realiach XXI wieku.

adw. Dawid Cupiał

Jestem członkiem Izby od 8 lat. Jako aplikant, a następnie adwokat aktywnie uczestniczyłem w życiu naszego samorządu. Obecnie chciałbym współtworzyć samorząd, dlatego zdecydowałem się ubiegać o funkcję członka Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie oraz Delegata.

Od ponad 5 lat prowadzę indywidualną kancelarię adwokacką specjalizującą się m.in. w sprawach karnych, cywilnych oraz gospodarczych. Sądzę, że solidarność, poczucie jedności bezpieczeństwa oraz wspólnoty, a także rozwój naszej Izby jest obecnie kluczowy.

W szczególności zależy mi na utrzymaniu apolityczności oraz rozwoju Izby. Uważam także za zasadne poszerzenie oferty szkolenia adwokatów dotyczących umiejętności miękkich, takich jak retoryka, sposoby zarządzania kancelarią, języki obce, a także podjęcie działań zmierzających do szerszego promowania zawodu adwokata.

adw. Aleksandra Przecherska Baranowska