Komisja Rewizyjna

Joanna Wędrychowska

adw. Joanna Wędrychowska

Jestem adwokatką w Izbie Warszawskiej od 2014 roku, wcześniej  odbyłam aplikację adwokacką w naszej Izbie. Prowadzę własną kancelarię adwokacką, zajmującą się procesem cywilnym i karnym. Mam również przyjemność bycia patronką dla dwójki aplikantów w naszej Izbie. Od ponad 6 lat jestem Administratorką Grupy Izby Adwokackiej w Warszawie na Facebooku, do której to grupy należy prawie 4000 Adwokatów i Aplikantów Adwokackich naszej Izby. Po godzinach narciarka i żeglarka.

Kandyduję na członka Komisji Rewizyjnej oraz na Delegata na Krajowy Zjazd Adwokatury. Chciałabym wykonywać zawód w ramach nowoczesnego i transparentnego samorządu. Uważam, że transparentność informacji i finansów w Izbie jest bardzo istotna, stąd zależy mi na możliwości współtworzenia tej transparentności w ramach Komisji Rewizyjnej. W kontekście KZA szczególnie zależy mi na dostosowaniu KEA w zakresie zasad promocji i reklamy do prawa UE i wymagań XXI wieku oraz na zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przejmującej kolejne obszary rynku kosztem adwokatów. Ważne jest dla mnie dostosowanie KEA do art. 24 Dyrektywy 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotyczącej usług na rynku wewnętrznym (zniesienie wszelkich całkowitych zakazów dotyczących informacji handlowych dostarczanych przez zawody regulowane).

Katarzyna Majer Gębska

adw. Katarzyna Majer Gębska

Kandydatka do Komisji Rewizyjnej i na Delegata na Krajowy Zjazd Adwokatury.

DOŚWIADCZENIE:

Jestem adwokatem w Izbie Warszawskiej od 2015 roku, wcześniej  odbyłam aplikację adwokacką w naszej Izbie.
Jestem wykładowcą prawa energetycznego na Politechnice Warszawskiej.
W swojej praktyce zajmuję się m.in. prawem i postępowaniem cywilnym oraz obsługą podmiotów z obszaru rynku kapitałowego.
Kandydatka inicjatywy społeczno-wyborczej Adwokatura 2020.  #Adwokatura2020

OSIĄGNIĘCIA W RAMACH SAMORZĄDU ADWOKACKIEGO:

Jestem aktywnym Członkiem Komisji Kultury, Sportu i Integracji Środowiskowej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.
Na przestrzeni ostatnich 7 lat zorganizowałam i współorganizowałam liczne eventy, spotkania i imprezy, w których brało udział szerokie grono Członków Izby Adwokackiej w Warszawie.

PREZENTACJA SWOICH POSTULATÓW W WYBORACH:

W swoich działaniach w ramach Komisji Rewizyjnej naszej Izby, chciałabym położyć nacisk przede wszystkim na transparentność informacji i finansów w Izbie.
Kwestie, na które chciałabym mieć wpływ w ramach występowania w charakterze Delegata na KZA, to:

– ułatwienie wykonywania zawodu,
– solidarność zawodowa,
– cyfryzacja adwokatury,
– podniesienie poziomu kształcenia,
– wzajemne wsparcie,
– dostosowanie przepisów zawodowych do zmieniających się realiów wykonywania zawodu adwokata.

 
Piotr Babiarz

adw. Piotr Babiarz

Przewodniczący Samorządu Aplikantów Adwokackich w 2017 r., Starosta rocznika 2015, Zastępca Redaktora Naczelnego Czasopisma Młoda Palestra, Członek Komisji Integracji Środowiskowej, Kultury i Sportu.

Od rozpoczęcia aplikacji adwokackiej jestem zaangażowany w działalność samorządową. W 2015 r. udało się reaktywować czasopismo aplikantów adwokackich Młoda Palestra. Od tego czasu ukazało się 16 numerów czasopisma autorstwa członków palestry z całej Polski. Współtworzyłem Ogólnopolska Konferencja Aplikantów Adwokackich ciesząca się zainteresowaniem aplikantów z większości Izb Adwokackich w Polsce. Byłem współorganizatorem wielu wydarzeń naukowych, kulturalnych czy też sportowych.

Jako członek Komisji Rewizyjnej będę dążył do tego aby działalność samorządu adwokackiego w zakresie finansów była przejrzysta i zrozumiała dla każdego aplikanta i adwokata. Uważam, że cała społeczność adwokacka powinna być zaangażowana w życie samorządowe, a zdanie każdego z jej członków mieć wpływ na podejmowane decyzję przez przedstawicieli samorządu.

Zawodowo zajmuję się sprawami cywilnymi i gospodarczymi ze szczególnym uwzględnieniem sporów sądowych. Chętnie pomagam w sprawach pro bono. W ubiegłym roku zaangażowałem się w inicjatywę Szlachetnej Paczki, w której opieką prawną objąłem kilka potrzebujących rodzin.

Prywatnie uwielbiam podróże i sport. Od kilku miesięcy jestem wielkim fanem gry w padla.

adw. Adrianna Gumowska

Członkiem Izby Warszawskiej jestem od 2015 roku.

Chciałabym  aktywnie współtworzyć samorząd, dlatego w wyborach zdecydowałam się ubiegać o funkcję Członka Komisji Rewizyjnej. Startuję z poparciem inicjatywy społeczno-wyborczej Adwokatura 2020. #Adwokatura2020.

W mojej ocenie transparentność działalności finansowej i gospodarczej Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie i poczucie zasadności podejmowanych przedsięwzięć, to najistotniejsze z czynników wpływających na zaufanie członków Izby do władz samorządowych. W związku z tym, chciałabym przyjąć na siebie odpowiedzialność kontrolowania przedsięwzięć nowo wybranej Rady w tym zakresie.

Jeżeli szukacie Państwo osoby, która w Waszym imieniu powie „sprawdzam”, to proszę o Wasz głos na zgromadzeniu, które w tym roku odbędą się wyjątkowo zdalnie w dniach 30/31 stycznia.