Dziekan

Agata Rewerska

adw. Agata Rewerska

Od 2016 roku do Członkini Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. W latach 2014-2016 Członkini Komisji Rewizyjnej przy ORA w Warszawie. Członkini Komisji Legislacyjnej przy NRA oraz Przewodnicząca Komisji do Spraw Komunikacji z Organami Wymiaru Sprawiedliwości przy ORA w Warszawie. Przewodnicząca Sekcji Prawa i Postępowania Cywilnego oraz Prawa Autorskiego i Nowych Technologii. Członkini Zespołu ds. dobrych praktyk sądowych i rzetelnego procesu przy Prezesie Sądu Apelacyjnego w Warszawie.

Publikacje:

  • Komentarz praktyczny do wybranych przepisów postępowania cywilnego – apelacja wraz ze zbiorem konspektów/2013,
  • KPC wraz z orzecznictwem i komentarzem/2015 (współautorka)
  • Komentarz praktyczny. Apelacja cywilna w procesie wraz z orzecznictwem/2016
  • Księga I. Proces. Komentarz/2017
  • Apelacja cywilna – zasady konstruowania po zmianach ustawą z 4 lipca 2019 wraz ze wzorami zarzutów/2020
  • Zasady konstruowania umów w prawie polskim/2020 (we współpracy)